Welke kleine dagelijkse rituelen zijn belangrijk voor jou?
What small daily rituals are important to you?
swipe naar boven
Vond je mij direct aardig?
Did you like me right away?
Hoe belangrijk is Social Media voor je?
How important is Social Media to you?
Welke gewoonte wil je graag afleren?
What habit would you like to unlearn?
Waar gaat je leven over?
What is your life about?
Wat betekent je naam?
What does your name mean?
Welke interesses heb je?
What interests do you have?
Hoe oud voel je je op dit moment?
How old do you feel right now?
Met wie moet je snel weer eens afspreken?
Who should you meet up with again soon?
Hoe gaat het nu echt met je?
How are you really doing now?