Ben je gelukkig?
Are you happy?
swipe naar boven
Welke karaktertrek bij anderen vind je irritant?
What character trait in others do you find irritating?
Zou je zeggen dat je meer extravert of introvert bent?
Would you say you are more extroverted or introverted?
Heb je liever een jaar geen tv of een jaar geen snacks?
Would you rather have no TV for a year or no snacks for a year?
Wat motiveert jou?
What motivates you?
Zou je lang alleen kunnen zijn?
Could you be alone for a long time?
Wat is jouw guilty pleasure?
What is your guilty pleasure?
Wat is de grootste prestatie van je leven tot nu toe (en waarom)?
What is the greatest achievement of your life so far (and why)?
Wat is de laatste film die je hebt gezien?
What's the last movie you saw?
Wat is je favoriete "slechte" grap?
What's your favorite "bad" joke?