Wat staat er op jouw anti-bucketlist? (Dingen die je nooit meer zal doen)
What's on your anti-bucket list? (Things you'll never do again)
swipe naar boven
Wat is een gênante gebeurtenis uit je kindertijd?
Can you share a embarrassing story from your childhood?
Hoe scheid je je werk- en privéleven?
How do you separate your work and private life?
Waarvan heb jij wakker gelegen?
What kept you awake recently?
Wat is je favoriete "slechte" grap?
What's your favorite "bad" joke?
Wat zou jij het liefst tegen je jongere zelf zeggen?
What would you most like to say to your younger self?
Speel je wel eens vals in spelletjes?
Do you ever cheat in games?
Hoe laad jij jezelf op?
How do you recharge yourself?
Wat is de grootste prestatie van je leven tot nu toe (en waarom)?
What is the greatest achievement of your life so far (and why)?
Wat had je nog graag op school willen leren?
What else would you have liked to learn at school?